Garanti & Återköp
 
BYTESRÄTT PÅ BEG DELAR
Levererad vara är begagnad och sälj i befintligt skick.
Reklamation skall ske inom 30 dagar.
Vid eventuellt fel återtages varan och köparen erhåller
annan del enligt inköpskvitto.
Om annan del inte finns i lager, utgår ersättning för varan enligt kvitto.
Ingen bytesrätt på elektronikdetaljer.
Ingen bytesrätt på komponenter, som medföljer motorer som
tex vattenpump,givare & dyl.

RETURRÄTT
För rätt till retur skall oskadad vara återlämnas inom 7 dagar
efter leveransdatum med uppvisande av kvitto.
Vid retur uttages för varje returnerad vara en avgift,
10% av priset , dock för varje vara minst 150 kr.
Elektronikdetaljer, vara inköpt för pris under 150 kr samt
isärtagna eller på annat sätt bearbetade varor återtages ej.